Newton Nordic AB har som del av sin tillväxtstrategi och förbättrade försäljningsresultat under 2023 beslutat att växla upp till ett större huvud- och säljkontor i Göteborg då bolaget befinner sig i en expansiv fas med flera kommande utvecklingsprojekt kopplat till bolagets värdeproposition.

Ett av Newton Nordics mål är att ständigt främja teknikutvecklingen för att ytterligare stärka vårt varumärke och positionering som ledade leverantör av innovationsteknik och genom vårt utökade och centralt benägna kontor i nybyggda Stuveriet så hoppas vi även kunna accelerera och realisera utvecklingen genom att samla kompetens och utöka arbetsstyrkan i Göteborg, säger Jesper Starander, VD i Newton Nordic AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Starander, VD
jesper.starander@newtonnordic.com
+46 735 126440

Om Newton Nordic
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com