Nordiska Innnovationsfonden AB är ett publikt tech och investmentföretag med fokus på innovation och tillväxtbolag i Norden. Företaget bedriver även managementtjänster genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget har idag cirka 6.000 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Star Innovation Group AB (publ).